Philipa
De eerste thuiswedstrijd van het seizoen.
8 september 2017
Sporting Trigon wint ook niet op eigen veld.
11 september 2017
Alle categoriën

Trigon 2020

Het gonsde al een beetje door de gangen en langs de lijn werd er al over gepraat. Heb jij ook een uitnodiging gekregen? Jij wel en ik niet, hoe kan dat? Waar is het voor en wat gaan we dan doen? En waar gaat het over. Ja dat is een goede vraag.

Afgelopen week heeft de projectgroep Trigon 2020 een avond georganiseerd, waarvoor een aantal mensen is uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van onze club. Er is gekozen om mensen uit te nodigen vanuit alle gelederen. Dan moet je denken aan spelers, niet-spelers, ouders, kortom iedereen die op een of andere manier betrokken is bij Trigon.

De vraag die deze avond centraal stond was “Hoe willen we dat onze club er uitziet in het jaar 2020?”. “En wat is daar voor nodig?” Na een korte voorstel ronde en een discussie ahv een aantal stellingen, werd de groep onderverdeeld in kleine groepen. Onder begeleiding van een van de projectgroepleden werden per groep gevraagd een aantal problemen te benoemen waar men tegenaan loopt. Dat kan van alles zijn. Het motto was, je mag alles roepen, niets is fout. Vervolgens werden de uitkomsten per groep gepresenteerd en mochten de groepjes in een volgende ronde aangeven wat volgens hen de oorzaken van deze problemen waren. En als laatste welke oplossingen er zijn om de oorzaken aan te pakken en de problemen op te lossen.

Kortom een zeer boeiende avond met uitkomsten waar nog genoeg over doorgepraat kan en moet worden. En dat gaan we zeker doen! Vanuit de deelnemers van de avond kwam de wens om nog een keer bij elkaar te komen voordat de uitkomsten van deze avond gepresenteerd worden op de Algemene Ledenvergadering op maandag 30 oktober

Ben je nieuwsgierig geworden, vraag om je heen wie op deze avond is geweest en hoor alles uit eerste hand. Wil je zelf graag meepraten. Dat kan! Stuur een mail naar trigon2020@sportingtrigon.nl  en meld je aan!

En anders zien we je graag op 30 oktober.

The future is ours!

Namens de projectgroep Trigon 2020
Maarten van Vliet, Karin

Comments are closed.