Combifunctionaris

Eind 2007 lanceerden de ministeries van VWS en OCW de ‘Impuls brede scholen, Sport en Cultuur’. Behalve door de beide ministers is de Impuls ook ondertekend door de VNG, het NOC*NSF, de Verenigde Bijzondere Scholen en de Cultuurformatie. In de Impuls werd afgesproken om in de periode tot 2012 minimaal 2.500 structurele arbeidsplaatsen te realiseren voor combinatiefunctionarissen.

Via de combinatiefunctionarissen wordt de scholen een sport- en beweegprogramma aangeboden tijdens en na schooltijd. Dit gebeurt veelal in samenwerking met sportverenigingen. In Leiden zijn 21 combinatiefunctionarissen actief, van wie 17 in de combinatie onderwijs en sport en 4 bij cultuur en sport.

Een van deze combinatiefunctionarissen is Jordy Smeele. Jordy is actief op 4 scholen voor speciaal onderwijs in Leiden, namelijk Auris de Weerklank, de Korte Vliet, de Brug en de Thermiek. In samenwerking met korfbalvereniging Sporting Trigon en wielrenvereniging Swift organiseert Jordy sportactiviteiten tijdens en buiten schooltijd.

Heeft u vragen of wilt u meer info over korfbal clinics? Neem contact op met Jordy via email of @CFJordySmeele op twitter