De Leidse korfbalvereniging Sporting Trigon kent sedert 1996 een steeds meer bekend rakende tak van de korfbalsport, namelijk het G-korfbal, voor enthousiaste mensen met een verstandelijke beperking of deels beperkt in beweging.

Het G korfbal bij Sporting Trigon is een samenwerkingsverband met het VTV Leiden (Vrije Tiijd en Vorming) http://www.stichtingvtv.nl. Sporting Trigon faciliteert het korfbal met trainingen, wedstrijden en het verenigingsleven, het VTV levert vrijwilligers voor de begeleiding en coördineert de inschrijving.

De wekelijkse training op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 wordt prima bezocht en gaat het hele seizoen door, want we korfballen namelijk in het voor en najaar op het veld en in de winterperiode in de zaal.

Ook het spelen van wedstrijden tegen andere G-verenigingen in de omgeving gaat er sportief en gezellig aan toe. Al velen jaren is aan het einde van het seizoen het Nederlands Kampoenschap G-korfbal, Sporting Trigon was menigmaal finalist en in 2007 werd dit bekroond met het Nederlands Kampioenschap voor G korfballers.

De training/begeleiding van deze groep gebeurd door enthousiaste mensen, zowel met als zonder korfbalervaring die om de week per toerbeurt meehelpen met het trainen van deze G-groep!

Om de G afdeling te laten groeien zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen met een verstandelijke beperking of deels beperkt in beweging.
Ook jonge kinderen zijn van harte welkom en voor hun is de korfbalsport bij uitstek een goede manier om de motoriek verder te beheersen en te ontwikkelen want in de korfbalsport moet je met de handen spelen en leren gooien en vangen, maar ook schieten en voor en achteruit lopen.

Wil je meer informatie over deze enthousiaste korfbal groep bij Sporting Trigon?
Neem dan contact op met Ronald de Ligny 06- 28396002 of met de consulent van het VTV 071-5230800 of met het secretariaat van Sporting Trigon.

Wie weet tot ziens!

G-korfbal – algemene informatie

G-korfbal maakt korfbal mogelijk voor mensen met een verstandelijke maar deels ook lichamelijke beperking. Een G-korfbalvereniging bepaalt zelf of iemand geschikt is voor het spelen in het G-team. Op dit moment zijn er meer dan 50 verenigingen binnen het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) met G-korfbal, verdeeld over 5 districten. Sporters met een verstandelijke/deels lichamelijke beperking voelen zich vaak al snel thuis bij de vereniging, doen ook actief mee aan andere nevenactiviteiten en helpen bijvoorbeeld bij clubactiviteiten en feesten, bezoeken wedstrijden.

Naast inzet en enthousiasme vraagt de begeleiding van sporters met een verstandelijke, deels lichamelijke beperking ook deskundigheid en ervaring. Daarnaast is kennis van en belangstelling voor de wereld van mensen met een verstandelijke beperking belangrijk. Iedereen die voor G-sporters openstaat, kan leren hoe hij/zij de spelers goed kan begeleiden.

Informatie voor vrijwilligers http://www.stichtingvtv.nl