• 11 augustus 2017
  • admin
  • JTC, TC

Onderling resultaat in standaardcompetities
Met ingang van seizoen 2017/2018 zal in het gehele top-, wedstrijd- en breedtekorfbal het onderlinge resultaat van toepassing zijn wanneer een of meerdere teams aan het einde van de competitie gelijk zijn geëindigd.

Gebruik schotklok uitbreiden
De schotklok zal verder worden ingevoerd in het wedstrijdkorfbal. Dit houdt in dat met ingang van het seizoen 2017/2018 de schotklok zal worden ingevoerd in de 1 klasse en reserve overgangsklasse als ook in het dameskorfbal bij de dameskorfbal hoofdklasse junioren.

Maximaal 8x wisselen waaronder terug wisselen
Vanaf het seizoen 2017/2018 zal in het gehele top- en wedstrijdkorfbal 8x wisselen inclusief terug wisselen van toepassing zijn. De nadere uitwerking hiervan zal verschijnen medio augustus in de spelregelwijzigingen voor komend seizoen.