Bestuur & Organisatie

LKV Sporting Trigon is een vereniging die bestaat uit leden. Dezelfde leden vormen het bestuur en de commissies en daarmee de organisatie van Trigon. Tenminste 1x per seizoen legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Ook 1x per seizoen wordt door de leden in een (Jaarlijkse) Algemene Vergadering het bestuur gekozen. Het bestuur benoemt op haar beurt vervolgens de commissies. De commissies staan daarmee onder toezicht van het bestuur en het bestuur onder toezicht van de leden. Alle functies op bestuurlijk en commissieniveau zijn onbezoldigd (lees: onbetaalde vrijwilligersfuncties).

Iedere commissie is in het bestuur vertegenwoordigd door een portefeuillehouder. Deze bestuursleden – aangevuld met de voorzitter, penningmeester en de secretaris – vormen samen het Algemeen Bestuur.

Algemeen Bestuur

Voorzitter: Han van der doe (interim)
voorzitter@sportingtrigon.nl

Penningmeester: Sander Captijn
penningmeester@sportingtrigon.nl

Secretaris: Diana van der Doe
secretariaat@sportingtrigon.nl

Kantine: Jan-Willem van der Gugten
kantine@sportingtrigon.nl

Algemeen lid: Rosanne Beekman

Commissies

Voor de organisatie van alle (sport)activiteiten zijn verschillende commissies in het leven geroepen. Soms zijn er specifieke projecten waarvoor tijdelijke commissies in het leven geroepen worden.