Algemene Voorwaarden

AANVANG LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap begint op de datum van aanmelding bij het KNKV.

HOOGTE LIDMAATSCHAP / PEILDATUM

De hoogte van het lidmaatschap wordt bepaald aan de hand van de leeftijd die het lid heeft op het moment van aanmelding en vervolgens op elke opeenvolgende datum van 1 januari (peildatum).

CONTRIBUTIE

De contributie wordt geheven over elke maand van het jaar; de vakantieperiodes zijn met de hoogte van de contributie verrekend. Contributies worden maandelijks (korfbal) of eenmaal per jaar (tennis) middels automatische incasso geïnd.

VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Bericht hierover dient schriftelijk aan de secretaris worden doorgegeven (secretariaat@sportingtrigon.nl).

WIJZIGING LIDMAATSCHAP
Wijziging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni bij de secretaris te worden ingediend. De lidmaatschapswijziging heeft pas consequenties met ingang van het opvolgende verenigingsjaar tenzij het bestuur anders beslist.

BOETES
Bij het niet nakomen van regels door de leden wordt de vereniging door de KNKV beboet. Deze boetes worden aan de betrokken leden doorbelast.