Baanregelement

1. Wanneer je wilt tennissen, ben je verplicht om jouw eigen tennispas op te hangen op het ‘afhangbord’ bij de banen. Na het afhangen kun je een half uur spelen. Het halve uur loopt alleen vanaf de hele en halve uren. Wanneer de baan binnen 10 minuten nadat er gereserveerd is niet wordt bespeeld, vervalt de reservering. De leden die de reservering overnemen zijn gerechtigd dat gehele gereserveerde uur uit te spelen.

2. Afhangen met je eigen pasje is verplicht.
Na het afhangen blijf je op het complex tot aan je speeltijd (dus niet afhangen en dan naar huis om bijvoorbeeld te lunchen). Zijn er banen vrij? Hang dan af op het eerstvolgende halve uur (Dit wil zeggen dat als je om 20.10 uur op de baan arriveert, je afhangt op 20.30 uur). Verplicht eerst af te hangen op de nog vrije banen.

3. Speelduur single (2 personen per baan): ½ uur speeltijd. Speelduur dubbel (4 personen per baan): 1 uur speeltijd (hang tweemaal twee pasjes onder elkaar).

4. Tijdens de speelperiode is het niet toegestaan je pasje op het afhangbord te verhangen.

5. Het bestuur adviseert je om, in geval van grote drukte de banen, uit eigen beweging over te gaan tot het uitnodigen van de wachtenden voor een dubbelspel. Zo komt en ieder aan bod.

6. Alle pasjes dienen na het verlaten van de tennisbaan van het afhangbord te worden verwijderd.

7. Houd je altijd aan het afhangreglement, hiermee voorkom je irritaties!

8. Je speelt op kunstgras. Daarom is tennissen alleen toegestaan op tennis- of sportschoenen. Straatschoenen of sportschoenen met metalen- of afschroefbare noppen zijn op het kunstgras ten strengste verboden. De schoenen waarop gespeeld wordt dienen schoon te zijn en eventueel te worden ontdaan van modder, kauwgom o.i.d.

9. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij zich netjes gedraagt op de tennisbaan. Bij onbehoorlijk gedrag kan op gezag van het bestuur toegang tot de banen worden geweigerd.

10. Houd op de baan rekening met andere de spelers!

11. Draag passende tennis- en of sportkleding (geen zwemkleding, ontbloot bovenlijf o.i.d.).

12. Indien men tennisles heeft, dient men ook de desbetreffende baan af te hangen.

13. Het is verboden om op de tennisbanen te roken. Gebruik ook geen kauwgom op de banen of tijdens het tennissen. Pas op met open vuur.

14. Ieder is verplicht de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur op te volgen.

15. Degenen die als eersten de baan betreden zorgen ervoor dat het net op de baan wordt geplaatst. Bent u de laatste die gebruikt maakt van de tennisbaan, dan dient u de netten e.d. weer netjes op te ruimen. In het winterseizoen mogen de netten op het veld blijven staan!

16. De banen mogen alleen worden bespeeld door tennisleden van korfbalvereniging Sporting Trigon. Zij hebben zich als zodanig schriftelijk aangemeld bij Sporting Trigon voor een winterperiode. Zij zijn in het bezit van een geldig pasje met pasfoto en beschikken eventueel over een code om het complex te betreden. De sleutel / code is strikt persoonlijk. Je dient het hek te sluiten en op slot te doen ten einde te voorkomen dat onbevoegden het complex betreden.

17. Door het betreden van het sportcomplex doen spelers en bezoekers uitdrukkelijk afstand van elk recht op schadevergoeding jegens korfbalvereniging Sporting Trigon wegens schade, op welke wijze dan ook, aan lijf of goed ondervonden.

18. De tennisdeelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle schades toegebracht aan personen en zaken, onder andere aan tennisbanen, netten, clubgebouw, etc.

19. Als tennislid van korfbalvereniging Sporting Trigon heb je toegang tot de algemene ledenvergadering, echter heb je geen stemrecht.

20. Is er een defect aan de tennisbaan of het materiaal, meldt dat dan door een email te sturen aan: tennis@sportingtrigon.nl

21. Dit baanreglement is aangepast op 3 september 2012. Wijzigingen en aanvullingen zullen worden bekendgemaakt.