Op vrijdag 25 mei zal Sporting Trigon tussen 17.00 en 19.00 uur gastheer zijn van het Leids Sportcafe. Dit is een maandelijks moment waarop gemeente, sportclubs en sportbesturen vanuit de Leidse sportwereld elkaar treffen om bij te praten en kennis te delen. Vanuit dit netwerk helpen we elkaar. Het is voor Sporting Trigon een mooi moment om ons te laten zien!

Hoewel je als lid van Trigon uiteraard welkom bent, willen we je vragen om tijdens de borrel (tussen 17.00 en 19.00 uur) de kantine niet te gebruiken voor andere besprekingen of activiteiten. UIteraard is het drinken van een drankje (vooraf of na de trainingen) mogelijk aan de bar/in de kantine.

Ook willen we je vragen om jassen en tassen zoveel als mogelijk in de gang te zetten, zodat we de kantine zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken! En rokers willen we vragen om niet direct voor de deur te roken!

Dank voor jullie medewerking!

Met ‘ Gewoon Gezellige’ groet,

Het bestuur,
Ida, Karin, Han, Arno, Peter en Joost