Voor tennisclub Roomburg en hockeyclub Roomburg is verhuizing naar De Vliet van de baan. Er volgt nu een traject waarin alle mogelijkheden voor sport in de wijk, dus ook ons terrein, op een rij worden gezet. Sporting Trigon is uitgenodigd om mee te denken in een werkgroep waarin alle belangen zijn vertegenwoordigd. Joost gaat ons hierin vertegenwoordigen. Wij willen graag met jullie in gesprek om koers te bepalen: hoe zien wij onze club in de wijk, hoe kijken we aan tegen samenwerking met de andere sportclubs, zijn er kansen voor Trigon om te groeien door deze ontwikkeling? Vanuit het bestuur zien we zeker kansen, en we zijn benieuwd hoe onze leden dit zien.

Wij organiseren daarom op dinsdag 4 september van 19-21 uur een bijeenkomst waarin wij richting willen bepalen voor Trigon in de wijk. Uiteindelijk willen we die richting vastleggen in een ALV die is gepland op 12 oktober. Iedereen is welkom, wel vragen we je je aan te melden via secretariaat@sportingtrigon.nl .

We hopen jullie te zien op de 4e!

Groet,
Het bestuur,
Karin, Ida, Arno, Han, Joost en Peter