Door het stoppen van de huidige JTC, en bij deze veel dank voor alle inzet, is het bestuur naarstig op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die dit op willen pakken. Ze hebben mij benaderd om eens te kijken of ik een commissie bij elkaar kan krijgen. Persoonlijk denk ik dat het een goed moment is om dit bijvoorbeeld per januari op te starten. De rest van het huidige seizoen loopt wel door, dus tijd zat om plannen op te zetten en te bedenken voor het nieuwe seizoen 2019/2020.

Waar zijn we naar op zoek?

Naar mensen die het leuk vinden om bij jeugdwedstrijden te kijken en de jeugd zich verder te laten ontwikkelen. Maar ook gewoon voor hele praktische zaken zoals trainers regelen, zalen inhuren voor de trainingen.

Voordeel is wel dat Joke Holswilder en ondergetekende het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd blijven doen en ook de oefenwedstrijden regelen. Dus alle zaken richting de bond worden geregeld.

TAKEN JTC

Aan het begin van het korfbalseizoen is de JTC verantwoordelijk voor de teamindeling. Op basis van selectietrainingen, vriendschappen en op basis van de vorige seizoenen worden de teams samengesteld. Dit is altijd een lastige opgave, zeker ook omdat we kinderen moeten teleurstellen. Dus we zoeken ook leden of niet leden die geen kinderen bij de jeugd hebben, want dat maakt het makkelijker om onbevooroordeeld te kiezen.

Nadat de teams zijn ingedeeld moeten we op zoek naar trainers voor de teams. Dat is ook altijd een hele klus. De laatste jaren wordt steeds teruggevallen op dezelfde trainers en begeleiders, dus daar ligt een behoorlijke uitdaging. Die wordt door de hele club gezien en ook door het bestuur opgepakt.

Het bestuur staat je bij en staat achter de keuzes die de JTC maakt.

Welke 3, 4 personen zien het zitten om deze uitdagende taak op zich te nemen?

Meldt je aan via het email adres: wedstrijdzakenjeugd@sportingtrigon.nl of spreek een van de bestuursleden of ondergetekende eens aan!

Ik hoor het graag.

Hartelijke groet

Jenny van der Spek