Aan de vooravond van de Algemene Leden Vergadering (maandag 18 feb.’19) hoog tijd om eens met bestuurlijke leden van gedachten te wisselen over de gang van zaken tot nu toe. Ben je lang op zoek naar een voorzitter, heb je er ineens twee. Dat “overkwam” ons vorig jaar met het aantreden van Peter vd Graaf en Joost vd Wal.

“Het duovoorzitterschap bevalt ons goed!” zeggen Peter en Joost zo ongeveer in koor. “Voordat we, in maart een jaar geleden, toetraden tot het bestuur hebben we uiteraard veel met elkaar gesproken. We wilden allebei iets terug doen voor de club, want ook wij merkten dat we wat nieuwe energie binnen de club wel konden gebruiken. Maar een bestuursfunctie of voorzittersrol kost best wat tijd. Kun je dat combineren met een druk gezinsleven? En hoe voorkom je dat je straks de hele club op je ‘schouders neemt’? Vergis je niet, de voorzittersrol kan best eenzaam zijn. Om dat te voorkomen en efficiënt met onze schaarse tijd om te gaan, kwamen we op het idee om samen op te trekken als voorzitter. En zo geschiedde. We weten goed wat we aan elkaar hebben. Vullen elkaar aan, maar stellen elkaar ook de kritische vragen. Dat werkt en bevalt goed!

Een duidelijke rolverdeling is er niet. “We hebben de taakverdeling niet met een schaartje geknipt. We doen dit samen met het gehele bestuur, zonder hen zijn wij niks. Misschien treden wij soms wat meer op de voorgrond.” Peter zit de vergaderingen voor. Joost neemt de presentaties voor zijn rekening. Communicatie en ledenwerving ligt Joost wat meer, Peter onderhoudt de contacten met het hockey (Roomburg) en het Kasteel (BSO). “Maar samen sparren we over nieuwe ideeën, oplossingen of vraagstukken. Ieder in zijn kracht. We hebben beiden een drukke baan en een gezin waar we klaar voor willen staan. Als de één het wat drukker heeft, springt de ander bij. Het is de kunst om elkaar aan te vullen (of juist te remmen) en dat is prima in balans bij ons”, verklaren de actieve korfballers uit het 6e.

Bij hun aantreden luidde het motto, dat het weer leuk moest worden binnen de vereniging. “We hebben in maart vorig jaar drie doelen gesteld: 1) de sfeer moest terugkomen. Onder het motto “Gewoon gezellig” moet het voor iedereen leuk zijn om te korfballen bij Trigon. 2) We moeten een groei in leden zien te bewerkstelligen. Zonder gezonde aanwas van jeugdleden, is er geen toekomst. En 3) er moet groei in kader/vrijwilligers komen.”

Wat betreft de sfeer: dat gaat meer dan goed. We hebben aandacht voor iedereen. Kijk maar eens naar het Schutterstoernooi, terug van weggeweest, de volle kantine of tribune tijdens en na wedstrijden. We hebben dit seizoen een compleet nieuw 5e team omdat de (oud eerste) spelers het zo gezellig vinden bij ons aan de Zoeterwoudsesingel. Ook de inzet van de JET, een flinke groei van de kantinecommissie dragen daaraan bij! Ook is er aandacht voor het G-team en de begeleiding. Vergis je niet wat dit betekent voor het plezier van al deze leden!” Dat laatste bereikte afgelopen zaterdag een mijlpaal met de uitreiking van het Certificaat Onbeperkt Sporten (soort keurmerk) door wethouder Paul Dirkse aan Ronald de Ligny en zijn mensen tijdens de rust van de wedstrijd van het eerste tegen Velocitas.

De voorzitters vertellen uitgebreid verder: “En dan de groei in kader en de aanwas van (jeugd)leden: dat zijn communicerende vaten. We willen graag actief werven op nieuwe (jeugd)leden en vrijwilligers. Er zijn echt voldoende ideeën, maar we missen nog (jeugd)trainers. Zonder trainers kunnen we lastig werven. Als bestuur hebben daarom een voorstel gedaan aan de leden om betalend trainerschap in te voeren. Dat voorstel leggen we aankomende ALV (18 feb om 20.00 uur) voor aan de leden. Daarnaast zien we dat onze selectie, onder aanvoering van de trainer, daarin een rol wil spelen. Een goed gevulde JTC is ook wenselijk. We zetten kleine stappen, maar eerlijk is eerlijk. We zijn er nog niet, maar hebben goeie hoop!

Na de dubbele degradatie in 2018 moest het accent op het sportieve vlak ook komen te liggen op het hebben van plezier. Prestaties zijn dan mooi meegenomen en zie nu. Het eerste staat in beide competities aan kop (in 17 wedstrijden pas 1 keer verloren) en het tweede (eigenlijk de A1+) weert zich kranig en leert elke week bij.

Peter en Joost over die ontwikkeling: “Soms het is goed om even stevig in te zetten. Het klopt dat we hebben aangegeven om niet alle aandacht op de prestatie van bijvoorbeeld de selectie te richten. Dat was voor sommige een schok of misschien wel een boude uitspraak, maar we wilden alle leden laten in zien dat we SAMEN moeten optrekken. En daar staan we nog steeds achter: de G stond in de spotlights afgelopen zaterdag, in combinatie met een goed spelende selectie die op kampioenstocht is. Maar laten we er vooral voor blijven zorgen dat vriendjes en vriendinnetjes SAMEN kunnen spelen, dat we SAMEN plezier hebben, zonder dat we alleen maar kijken naar de prestatie. We zien natuurlijk ook dat onze leden steeds vaker bij de selectie komen kijken, die zorgt dus ook voor goede sfeer en binding met de club.” Met een flinke portie borrelsnacks namens een gulle gever na afloop van de wedstrijd van 1 als tastbaar resultaat.

Toch heeft een kampioenschap en mogelijke aantrekkingskracht van buitenaf geen prioriteit volgens Peter ((40 jaar, tot zijn 16e jaar gekorfbald bij Fluks in Noordwijk en sinds twee jaar weer gaan spelen bij Trigon) en Joost (38 jaar, korfbalt zo’n 10 jaar bij Trigon (en in een ver verleden bij de Algemene):  “Ook dit zijn communicerende vaten. Hoger niveau heeft vast aantrekkingskracht, maar laten we het niet groter maken dan het is. We hebben niet ineens een nieuwe groep welpen of 2 f-teams. Natuurlijk zijn we trots als we winnen. Maar laten we samen met het eerste dan kijken hoe zij hun kennis en kunde er weer bij de jeugd in kunnen brengen. Dat heeft wat ons betreft prioriteit.”

“Natuurlijk is en blijft er de roep om trainers bij de jeugd en een goed gevulde JTC. Daarnaast moeten we investeren in onze wijze van communiceren. Vanuit het bestuur, maar ook tussen de teams, de ouders en de trainers. Onze website is een belangrijk kanaal, maar vaak haalt whatsapp ons in en blijkt een killer hierin. Laten we vooral MET elkaar in plaats van OVER elkaar praten.”

Dat gaan we dus hopelijk met heel veel maandag in het clubhuis doen.

En voor wie de heren nog niet echt kent nog wat “Boulevard-weetjes”: Joost is getrouwd en trotse vader van 3 meiden (9, 7 en 4 jaar) waarvan er 2 ook korfballen. Hij werkt al 15 jaar voor de overheid en op dit moment is hij werkzaam als strategisch bestuursadviseur bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en is al zzp-er actief als dagvoorzitter/spreker.

Ook Peter is getrouwd en heeft twee kinderen: Levi en Carmen spelen in de E1 en bij de mini-welpen. Peter werkt bij de gemeente Den Haag en probeert daar met zijn team het de georganiseerde criminaliteit zo moeilijk mogelijk te maken.

Wim van Vliet