Trigon spreekt tot de gemeenteraad

Op 9 mei werd in de commissie Onderwijs en Samenleving de ontwikkeling van het Roomburgerpark besproken. Een ontwikkeling waar we jullie eerder al over hebben bericht. Het gaat om een onderzoek naar de mogelijkheden om 2 extra hockeyvelden in het Roomburgerpark te realiseren en mogelijk komt 1 daarvan op het Trigon terrein. De uitgewerkte scenario’s liggen nu ter bespreking en besluitvorming voor in de gemeenteraad. Op 9 mei was er de gelegenheid tot inspreken. Namens Sporting Trigon heeft Joost van der Wal ingesproken (zie onderstaande tekst: of klik op deze link: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/564456/raadscommissie%20Onderwijs%20en%20Samenleving%2009-05-2019? (vanaf 3:04:00). Er waren bijna 30 insprekers: tegenstanders en voorstanders.
De commissie vergadert verder op 3 juni en vermoedelijk zal de gemeenteraad op 20 juni een besluit nemen over het uit te werken scenario.

Heb je vragen? Schroom niet om deze aan Joost van der Wal of Herman Meulenbeld te stellen!

Het bestuur.

Hieronder volgt de inspraak tekst zoals uitgesproken in de commissie van 9 mei:

Voorzitter, Geachte leden van de raad,
Voor degenen die Sporting Trigon niet kennen: wij zijn een meer dan 100 jaar oude korfbalclub met ongeveer 200 leden, waar het gewoon gezellig sporten is. Daarnaast heeft Trigon ook tennisleden die eveneens lid zijn van onze vereniging (ongeveer 100 leden). Wij hebben onze eigen kantine, zelf gebouwd, die door meerdere instellingen en partijen wordt gebruikt. BSO Het Kasteel is onze belangrijkste huurder. We spelen op één van de mooiste sportaccommodaties van Leiden aan de Cronesteijnkade, en we hebben een meerjarige huurovereenkomst met de gemeente.

Aangezien de Cronesteijnkade aan het andere einde van de wijk ligt, voelen we ons niet geroepen een uitgesproken standpunt te hebben over het Roomburgerpark. We vinden natuurlijk wel dat verenigingssport de ruimte moet krijgen die het nodig heeft maar wij begrijpen de mogelijke bedenkingen uit de omliggende woonwijken ook.

Echter, door het ruim getrokken plan- of zoekgebied is in de ruimtevraag naar een 5e hockeyveld de Cronesteijnkade een ‘sleutel tot een oplossing’ geworden. Het door ons gehuurde terrein wordt in zijn huidige situatie maximaal benut door diverse gebruikers. We begrijpen daarom niet zo goed waarom er nu een kostbaar voorstel ligt dat ons terrein ingrijpend verandert. Ik zal het kort uitleggen.
Naast onze vaste huurder BSO het Kasteel, wordt onze kantine gebruikt voor wekelijkse bijeenkomsten van de Ouderenbond Professorenwijk en omgeving. Ons veld wordt naast het gebruik door onszelf – voor trainingen op weekavonden en wedstrijden op zaterdag en zondag- gebruikt door omliggende scholen (overdag), de BSO (na de regulieren schooltijden en in de vakanties) en onze eigen tennistak. Op zondagochtend en doordeweeks voor zes uur wordt in de uren dat wij ons veld niet gebruiken ons veld gebruikt voor jeugdhockey (wij hebben daar met Roomburg afspraken over gemaakt). Daarnaast wordt ons veld rond 3 oktober gebruikt als evenemententerrein voor 3 Octoberactiviteiten en in het voorjaar voor de Avondvierdaagse. Onze contacten met het Zoete Land zijn goed. Zij zorgen voor het gewenste groen en tevens voor een stukje sociale veiligheid en cohesie aan de Cronesteijnkade. Wij wensen hun een vaste plek toe op het gedeelte waar zij nu zitten.

Inzake het open sportpark, waar in het voorgestelde scenario zo vernieuwend over wordt gesproken: dit zal weinig verschil maken met de huidige situatie. Ondanks de huidige afscheiding met hekken vindt de omliggende jeugd , maar ook ouders met kinderen, zowel overdag als ’s avonds ons terrein voor activiteiten als hockey, tennis en voetbal. En dat vinden wij prima.

En dan onze kantine. U kunt zich vast voorstellen dat wij niet enthousiast zijn om onze kantine af te breken om vervolgens een kwartslag te draaien en weer op te bouwen om slechts enkele vierkante meters kunstgras mee te winnen. Het naastliggende grasveld, dat gebruikt wordt voor speerwerpen, en het houten klim- en klautertoestel voor onze jeugd en BSO, moet wijken voor kunstgras en komt niet meer terug. Voor ons gevoel leveren we flink in en verliezen we daarmee nou juist het multifunctionele van het terrein.

En mocht er toch een hockeyveld komen aan de Cronensteijnkade dan is ons streven een multifunctioneel sportveld waarop in de eerste plaats kan worden gekorfbald met drie velden conform de meest recente korfbalbond-afmeting, getennist, en waarop kan worden gehockeyd wanneer Trigon of onze tennisleden het veld niet gebruiken.

Voorzitter, ik ga afronden.

Het voorgestelde scenario B brengt alleen maar gedoe en hoge kosten met zich mee. Ons terrein wordt al intensief gebruikt, en de gebruikers zijn tevreden. Het slopen en draaien van onze kantine, nota bene ons eigendom, vraagt veel van onze club en de kinderopvang. En ook de andere gebruikers gaan er last van krijgen, scholen hebben bijvoorbeeld geen grasveld meer voor atletiekles.
Om alle redenen die ik nu genoemd heb, lijkt het ons het beste als wordt gestart met de ontwikkeling van het Roomburgerpark en als deze af is, bezien of en hoe het Trigon terrein met al het voortschrijdende inzicht dat tegen die tijd is opgedaan, wellicht beter kan worden ingezet of ingericht.
Al met al een moeilijk besluit waar we u veel wijsheid in toe wensen.
Ik dank u voor uw aandacht.