Al eerder berichtten wij jullie over de mogelijke komst van een hockeyveld op ons terrein aan de Cronesteinkade en de ontwikkeling van een wijksportpark in het Roomburgerpark door de aanleg van 1 of 2 extra hockeyvelden. Het betreft een verkennend onderzoek dat door de gemeente wordt uitgevoerd en inmiddels ter besluitvorming aan de gemeenteraad is toegezonden.

Op 6 juni stond dit onderwerp geagendeerd in de gemeenteraadscommissie Onderwijs en Samenleving. De conclusie die te trekken is, is dat bijna alle fracties de impact op het Roomburgerpark fors vinden. Een eventueel extra veld aan de Cronesteinkade is niet geheel van de kaart, maar in de vergadering is wel door een aantal partijen aangegeven dat zij tevreden zijn met de plek waar nu wordt gekorfbald en waar ook stadstuinderij het Zoeteland een plek heeft. Er zijn door de fracties aanvullende vragen gesteld en er zijn diverse moties en amendementen in de maak. Het is nog onduidelijk hoe er uiteindelijk zal worden besloten.

Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de vergadering van 20 juni. Wij blijven het uiteraard volgen en informeren jullie uiteraard weer na 20 juni.

Het bestuur
Karin, Ida, Han, Arno, Peter en Joost