Zoals wij al eerder aan jullie hebben bericht, heeft er de afgelopen maanden een stevig (politiek) debat plaatsgevonden over de vraag of de inpassing van twee extra hockeyvelden in het Roomburgerpark mogelijk is. Het college van Burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad verschillende scenario’s voorgelegd om te komen tot deze inpassing. In deze scenario’s zou één extra hockeyveld gesitueerd worden op onze velden.

Op donderdagavond 20 juni, was de gemeenteraad bijeen om een finale besluit te nemen op het voorstel van Burgemeester en wethouders. Na een lange vergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de inpassing van één extra hockeyveld in het Roomburgerpark. Hierbij zijn wel een flink aantal randvoorwaarden meegegeven waar aan moet worden voldaan. Deze inpassing mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de groen beleving. Het college is nu aan zet om dit verder uit te werken en hiervoor zal een nieuw (participatie)proces voor worden opgestart.

De raad heeft ook besloten dat er geen wijzigingen plaatsvinden bij ons Sportcomplex. Dit betekent dat wij geen permanent hockeyveld ingepast krijgen. Uiteraard behouden wij wel het dubbelgebruik van onze velden met de hockey, de tennis en de middelbare scholen etc. zoals dat nu al is.

Na een lang traject van overleg met de gemeente, politici en belanghebbenden is het bestuur tevreden met deze uitkomst. Vanaf deze plek bedanken wij de inzet van Herman Meulenbeld die ons heeft ondersteund in dit proces.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht, schroom niet om deze aan ons te stellen!

Het bestuur
Ida, Karin, Han, Arno, Peter en Joost