Jeugdtrainingen worden weer hervat!

Door de versoepeling van de maatregelen is het voor de jeugd weer mogelijk om te trainen.
Aangezien de spelers en ook een beetje de ouders 😉 staan te trappelen om weer te beginnen hebben wij een Corona Protocol gemaakt. Door het treffen van deze maatregelen wordt het mogelijk om op een verantwoorde manier te kunnen trainen. Lees het samen met jouw kinderen goed door voorafgaand aan de training zodat we allemaal goed voorbereid op het veld aankomen.
We zullen starten met 1 training per week, kijk goed naar welke dag en tijd jouw team traint aangezien dit kan afwijken van de gebruikelijke tijden.

Zijn er vragen?
Neem gerust contact op via jtc@sportingtrigon.nl

Veel korfbal plezier!
– JTC & bestuur

 

Protocol verantwoord trainen Sporting Trigon jeugd
29-04-2020

Dit protocol is opgesteld om de korfbaltrainingen van de jeugd van Sporting Trigon op een verantwoorde manier te kunnen hervatten. Dit protocol is conform de adviezen van Korfbalspecifiek protocol: ‘Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar’ door het KNKV en NOC NSF.


Algemene uitgangspunten
• Voor alle jeugd tot en met 12 jaar (F/E/D) gelden geen restricties met betrekking tot de 1,5 meter afstand.

• Voor alle jeugd vanaf 13 t/m 18 jaar, (C/B) wordt er op een aangepaste manier getraind om de 1,5 meter afstand te garanderen.

• Iedereen boven de 12 jaar (jeugd & begeleiding) houden op het gehele complex van Sporting Trigon 1,5 meter afstand van elkaar.

• Op alle trainingsavonden zal er een Corona coördinator aanwezig zijn om de richtlijnen te handhaven en ter ondersteuning.

Richtlijnen verantwoord trainen:
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Niemand is verplicht te trainen, trainers en (ouders van) spelers doen dit enkel wanneer ze zich hier comfortabel bij voelen.

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.

• Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet, het is helaas niet mogelijk om de toiletten, kantine en kleedkamers te openen. Deze zijn allen gesloten. Bij hele hoge nood kun je je melden bij de Corona coördinator.

 • Was thuis voorafgaand aan de training en daarna je handen, minimaal 20 seconden.
  Fysiek contact wordt vermeden, er worden dus geen handen, high-fives, etc. gegeven.

  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het veld.

  •Ouders van kinderen t/m 6 jaar mogen hun kind op het veld afzetten en mogen op het complex aanwezig blijven met een maximum 1 ouder per kind. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Ouders van kinderen ouder dan 6 jaar hebben geen toegang tot het complex.

  •Kinderen kunnen bij het hek/bruggetje afgezet en opgehaald worden of zelfstandig naar het complex komen.

  •Na de training gaat iedereen direct naar huis.
 • Iedereen neemt zijn of haar eigen bidon mee en drinkt daar alleen uit.
 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel door trainers met behulp van de Corona coördinator.

  • Het materialenhok is open. Hier alleen toegankelijk voor volwassenen in en maximaal 1 per keer.

Leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar
start donderdag 7 mei, DEZE GROEP TRAINT ALLEEN OP DONDERDAGEN
F&E 18.15 – 19.15 uur
D 18.30 -19.30 uur

o 1,5 m regel niet van toepassing waardoor training en partijvormen kunnen starten.

o Op een korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 20 spelers;

o Groep moet begeleid worden door volwassen trainer(s).

o Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;

o Trainers houden zich aan de 1,5 m regel.

Leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar
start dinsdag 12 mei, DEZE GROEP TRAINT ALLEEN OP DINSDAGEN
C 18.30 – 19.30 uur
B 19.00 – 20.00 uur

o 1,5 m regel van toepassing waardoor aangepaste training verzorgt moet worden aangezien
partijvormen niet toegestaan zijn.

o Op één korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 16 spelers;

o Groep moet begeleid worden door volwassen trainer(s).

o Trainers houden zich ook aan de 1,5 m regel

 

Wat is een Corona-coördinator
Er zal per iedere trainingsavond 1 Corona coördinator aanwezig zijn om het protocol te kunnen handhaven. Degene zal ook een sleutel van de kantine en materiaalhok in beheer hebben.
Deze persoon zal herkenbaar zijn door middel van een hesje.