Door al het corona-gedoe is een beetje op de achtergrond geraakt, dat er wat spelregels gewijzigd zijn. De Spelregelcommissie van de IKF heeft alles nog eens doorgenomen en een paar regels verwijderd, die men niet meer van deze tijd vindt of die om andere redenen wat herziening behoefden. Hieronder vind je er een aantal vermeld.

Strafworp
Een strafworp moet worden genomen door degene wiens doelkans verloren gaat, of bij herhaalde overtreding door diegene op wie de overtreding gemaakt wordt.
Indien deze speler, om wat voor reden dan ook, gewisseld wordt, mag vervolgens iedereen die na de wissel in het aanvalsvak staat, de strafworp nemen.

Tijdrekken
Passief spelen, zoals bijvoorbeeld de bal vertraagd opbrengen naar het andere vak, dient bestraf te worden op welk moment dan ook in de wedstrijd. Indien het in de aanval gebeurt is het een spelhervatting voor de verdediging. Indien het in de verdediging gebeurt is het een bewuste overtreding en volgt er een vrije worp.

Voetbal
Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft. Onbewust voetbal kan dus genegeerd worden.

Opgooibal/sprongbal
Deze is niet meer van toepassing, een scheidsrechter moet dus altijd een keuze maken.

Steunbal
De zogenaamde ‘steunbal’, dat is met bijvoorbeeld je hand, je knie of een ander lichaamsdeel op de grond de bal pakken, is geen overtreding meer. Wel wordt er soms gedoken naar de bal, waarbij er iemand anders ‘gelanceerd’ wordt. Dat kan dan naar interpretatie van de scheidsrechter onder gevaarlijk spel vallen en dat wordt natuurlijk nog steeds bestraft.

Voordeelregel
Uitgangspunt is zoveel als mogelijk het spel laten gaan, dus daar waar het kan voordeel geven. Ook als in de schotklok er nog enkele seconden zijn, is het geen spelhervatting als het team in balbezit blijft.

Rol van de coach(es)
Coaches zijn vrij om de bank te verlaten, met dien verstande dat er één coach tegelijkertijd onderweg mag zijn en de coaches aan de zijde van de bank moeten blijven.

Spelen wanneer iemand is uitgevallen, waardoor je met drie personen staat.
In wedstrijdkorfbal mogen alle aanvallende personen scoren. Er hoeft dus niet meer iemand uitgekozen te worden die niet mag scoren.

In breedtekorfbal moet er nog steeds één van de vier aanvallende spelers uitgekozen worden, die dan niet mag scoren.