• 22 augustus 2022
  • admin
  • Nieuws

Het IKF heeft enkele spelregels gewijzigd m.i.v. 1 september 2022. Dit betreft de volgende wijzigingen:

– In Nederland was het gangbaar dat als er een speler op de grond lag, er een “één-schots-regel” was. Dit is niet echt een onderdeel van de spelregels. Er kon dus eigenlijk gewoon worden doorgespeeld. In paragraaf 4.6.b is nu een toevoeging gedaan over wanneer er wel gefloten moet worden. Dit betreft “een speler die valt en/of geblesseerd raakt zonder contact en niet onmiddellijk kan opstaan en in een positie blijft die een mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen oplevert”. Hierbij is met name het cursieve deel relevant. Iemand die bij de zijlijn op de grond ligt is derhalve geen aanleiding om het spel te stoppen als de overige spelers zich elders bevinden.

– De paragraaf 5.8 inzake time-out is uitgebreid met de volgende alinea:
Als de coach het time-outverzoek indient terwijl het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar vòòr de herstart, wordt het verzoek alleen ingewilligd als het verzoek op tijd wordt gedaan zodat de tijdwaarnemer en jury het verzoek kunnen communiceren door een hoorbaar signaal en het ’time-out (T)’-teken te tonen voordat het spel wordt hervat. Als er niet voldoende tijd is om het verzoek van de coach te communiceren, wordt de time-out bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter gecommuniceerd en door de scheidsrechter toegekend.

– De paragraaf 5.9 inzake de spelersvervanging is uitgebreid met de volgende alinea:
Indien de coach het vervangingsverzoek indient wanneer het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar vóór de hervatting, wordt het verzoek alleen ingewilligd als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
– De vervangende speler staat klaar op het vervangingsvlak;
– het verzoek wordt gedaan, zodat de tijdwaarnemer en jury voldoende tijd hebben om het verzoek door een hoorbaar signaal en een ‘vervangings’-teken aan de scheidsrechter te communiceren voordat het spel wordt hervat. Als het verzoek van de coach hiervoor niet voldoende tijd geeft, zal de vervanging wordt bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter medegedeeld en door de scheidsrechter toegekend.

Voor vragen kun je je wenden tot de helpdesk van het KNKV.