Namens het bestuur wensen wij iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2023! Deze boodschap willen wij ook graag persoonlijk overbrengen op zaterdag 21 januari 2023 om 18.00 uur in onze kantine, om samen te proosten op het nieuwe jaar.

Wij willen dit als volgt doen:

18.00 uur  Kantine open
19.00 uur  Nieuwjaarswens
19.15 uur  eten en drinken voor jong en oud, verzorgd door het bestuur!!

Wij hopen onze leden, oud leden en iedereen die LKV Sporting Trigon een warm hart toedraagt op deze dag te ontmoeten.

Namens het bestuur,

Rosanne, Diana, Jan Willem, Sander en Han.