Vrienden van Trigon

De Vrienden van Sporting Trigon bestaan uit leden, donateurs en niet leden, die een (extra) financiële bijdrage willen leveren maar niet in de publiciteit willen. De groep is rond 2000 gestart en kent inmiddels bijna 70 Vrienden

De Vrienden van Trigon leveren een financiële ondersteuning voor bijzondere activiteiten of projecten binnen de vereniging en draagt met name de jeugd van Trigon een warm hart toe. In de afgelopen jaren zijn er ondermeer giften geweest voor het jeugdkamp, teamfeestjes, het scorebord, een ‘fun-korf’, NK-G-Korfbal, etc.

Iedereen binnen de vereniging kan een verzoek voor financiële ondersteuning indienen waarna “De Vrienden” zelfstandig besluiten of zij het verzoek toekennen of niet. De financiën van De Vrienden worden vooralsnog beheerd onder auspiciën van de Penningmeester van Trigon maar het is een zelfstandig fonds dat buiten de algemene middelen valt.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 50,- per seizoen. Geïnteresseerd? Schroom niet en neem contact op met Sander de Haas 06-40195372.